ღვინის ეროვნული სააგენტოს აუდიტის აქტები

2013  წლის აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-070.pdf

მოთხოვნა

აუდიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.03.2014 ღვინის ეროვნული სააგენტოს აუდიტის აქტები ღვინის ეროვნული სააგენტო

   აუდიტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია