სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის თანამდებობის პირების პრემიები

2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-015.pdf

მოთხოვნა

opd0314-015პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.03.2014 სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის თანამდებობის პირების პრემიები სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“

   opd0314-015პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია