საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრების პრემიები

2013 წელს კომისიის წევრებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-023.pdf

მოთხოვნა

opd0314-023პრემია კომისიის წერები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.04.2014 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრების პრემიები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

   opd0314-023პრემია კომისიის წერები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია