საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამდებობის პირების პრემიები

2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-012.pdf

მოთხოვნა

პრემია.xlsx

პასუხი

brzanebebi premiebi.pdf

პასუხი

sabanko qviTrebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.03.2014 საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამდებობის პირების პრემიები საჯარო სამსახურის ბიურო

   პრემია.xlsx
   brzanebebi premiebi.pdf
   sabanko qviTrebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია