ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების პრემიები

2013  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-021.pdf

მოთხოვნა

პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.03.2014 ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების პრემიები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

   პრემიები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია