ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობის პირების დანამატები

2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-013.pdf

მოთხოვნა

opd0314-013დანამატი თანამდებობის პირები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.03.2014 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობის პირების დანამატები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   opd0314-013დანამატი თანამდებობის პირები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია