ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტის "სამტრესტის" ავტოპარკის ხარჯები

IDFI - მ ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტს "სამტრესტს" მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების პერსონალური გადანაწილების (მათ შორის ავტომანქანის მოდელი) , საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის, ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტისა (მათ შორის საწვავის ტიპი) და ავტომანქანებით მომსახურებაზე (შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაციას, 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე).

ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდა.


წერილის გაგზავნის თარიღი: 30/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:      20/06/2011 

პასუხი მიღებულ იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით  გათვალისწინებული 10 დღიანი ვადის დარღვევით. იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.05.2011

სტატუსი
დანართები

samtresti_avtoparki.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.06.2011 “SAMTREST” – State Department of Vine and Wine ღვინის ეროვნული სააგენტო