ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტის "სამტრესტის" სახელმწიფო შესყიდვები და ტენდერები

IDFI - მ ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტს "სამტრესტს" მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავ  ჩამონათვალს (სია);
 

ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდა.


წერილის გაგზავნის თარიღი: 30/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:      20/06/2011 

პასუხი მიღებულ იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით  გათვალისწინებული 10 დღიანი ვადის დარღვევით. იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.05.2011

სტატუსი
დანართები

samtresti_shesyidvebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.06.2011 “SAMTREST” – State Department of Vine and Wine ღვინის ეროვნული სააგენტო