ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტის "სამტრესტის" სახელმწიფო ქონება

IDFI - მ ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტს "სამტრესტს" მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  წინამდებარე განცხადების მიღების მომენტისათვის, 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე), ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალს და თითოეულის საბაზრო ღირებულებას;

 

ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტის პასუხი აღნიშნულ საკითხზე  არასრულყოფილია.


წერილის გაგზავნის თარიღი: 30/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:      20/06/2011 

პასუხი მიღებულ იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით  გათვალისწინებული 10 დღიანი ვადის დარღვევით. იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.05.2011

სტატუსი
დანართები

samtresti_udzraviqoneba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.06.2011 “SAMTREST” – State Department of Vine and Wine ღვინის ეროვნული სააგენტო