ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საშტატო ნუსხა

2012 წლის 1 იანვრისთვის მოქმედი  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)   თანდართული  ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-019.pdf

მოთხოვნა

opd0314-019საშტატო ნუსხა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საშტატო ნუსხა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

   opd0314-019საშტატო ნუსხა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია