ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს გადაუდებელი შესყიდვები

2013  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-019.pdf

მოთხოვნა

opd0314-019გადაუდებელი შესყიდვები.pdf

პასუხი

opd0314-019ხარჯთაღრიცხვა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს გადაუდებელი შესყიდვები ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

   opd0314-019გადაუდებელი შესყიდვები.pdf
   opd0314-019ხარჯთაღრიცხვა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია