ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებზე დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა

2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგად დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევების ოდენობა (პასუხისმგებლობების ფორმის, სახისა და გამოყენების თარიღის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-019.pdf

მოთხოვნა

opd0314-019დისციპლინური პასუხისმგებლობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებზე დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

   opd0314-019დისციპლინური პასუხისმგებლობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია