ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თანამდებობის პირების დიპლომები

ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-024.docx

მოთხოვნა

opd0314-024 diplomi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.03.2014 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თანამდებობის პირების დიპლომები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

   opd0314-024 diplomi.pdf

უარი