ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის როუმინგის ხარჯები

2013 წელს თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-024.docx

მოთხოვნა

opd0314-024.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.03.2014 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის როუმინგის ხარჯები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

   opd0314-024.pdf

უარი