საჯარო ინფორმაცია - მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

227.14.pdf

მოთხოვნა

227.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.05.2014 პასუხი - მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   227.14pas.pdf

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა