საჯარო ინფორმაცია - მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების შესახებ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

246.14.pdf

მოთხოვნა

246.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.05.2014 პასუხი - მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების შესახებ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროდან სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   246.14pas.pdf

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა