საქართველოს ეონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო როუმინგის ხარჯები

2013 წელს  თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული  ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0114-20.pdf

მოთხოვნა

როუმინგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.02.2014 საქართველოს ეონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო როუმინგის ხარჯები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   როუმინგი.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია