საჯარო ინფორმაცია - კომერციულ საიდუმოებასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.06.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

260.14.pdf

მოთხოვნა

260.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.06.2014 პასუხი - კომერციულ საიდუმოებასთან დაკავშირებით თბილისის მერია

   260.14pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია