საჯარო ინფორმაცია - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.06.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

266.14.pdf

მოთხოვნა

266.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.06.2014 პასუხი - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტო

   266.14pas.pdf

განმარტების თხოვნა