წერილების ასლების მოთხოვნა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან და მოწოდებული ინფორმაცია

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.07.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

[scan]_22072014120047.pdf

მოთხოვნა

[scan]_.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა