ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2013  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-041.docx

მოთხოვნა

opd0314-041tsarmoamdgenlobiti xarjebi.docx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები ახმეტის გამგეობა

   opd0314-041tsarmoamdgenlobiti xarjebi.docx

ნაწილობრივი ინფორმაცია