ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები

2013 წელს საკრებულოს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-104.docx

მოთხოვნა

opd0314-104premia tanamshromlebis.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები ახმეტის საკრებულო

   opd0314-104premia tanamshromlebis.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია