ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები

საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-104.docx

მოთხოვნა

opd0314-104mailashvili.pdf

პასუხი

opd0314-104imerlishvili.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები ახმეტის საკრებულო

   opd0314-104mailashvili.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
03.04.2014 ახმეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნაზე გაცემული პასუხი.

   opd0314-104imerlishvili.pdf