შუხევის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ომარ მეგრელიძის ბიუროს მოწოდებული ინფორმაცია

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

[scan].pdf

მოთხოვნა

[scan]_.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა