ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტი დოკუმენტის გამოქვეყნების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

[scan]_25072014130415.pdf

მოთხოვნა

[scan]_25072014130437.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა