შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კომპანიებისთვის ჩამოწერილი ჯარიმა საურავების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.12.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

[scan]_25072014135654.pdf

მოთხოვნა

[scan]_25072014135707.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა