საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების სახელფასო დანამატები

2013  წელს გამგეობის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-070.docx

მოთხოვნა

opd0314-070danamatebi.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების სახელფასო დანამატები საგარეჯოს გამგეობა

   opd0314-070danamatebi.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია