საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების დიპლომები

გამგებლისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-070.docx

მოთხოვნა

opd0314-070 Martiashvili.pdf

პასუხი

opd0314-070 Tediashvili.pdf

პასუხი

opd0314-070 Loladze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების დიპლომები საგარეჯოს გამგეობა

   opd0314-070 Martiashvili.pdf
   opd0314-070 Tediashvili.pdf
   opd0314-070 Loladze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია