საგარეჯოს საკრებულოს წევრების სახელფასო დანამატები

2013 წელს საკრებულოს წევრებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-133.docx

მოთხოვნა

opd0314-133დანამატი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.04.2014 საგარეჯოს საკრებულოს წევრების სახელფასო დანამატები საგარეჯოს საკრებულო

   opd0314-133დანამატი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია