საგარეჯოს საკრებულოს თანამშრომლების სახელფასო დანამატები

2013 წელს საკრებულოს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-133.docx

მოთხოვნა

opd0314-133დანამატი თანამშრომლებზე.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.04.2014 საგარეჯოს საკრებულოს თანამშრომლების სახელფასო დანამატები საგარეჯოს საკრებულო

   opd0314-133დანამატი თანამშრომლებზე.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია