თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი

2013  წლის საკრებულოს  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-118.docx

მოთხოვნა

opd0314-118ბიუჯეტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.03.2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი თელავის საკრებულო

   opd0314-118ბიუჯეტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია