საჯარო ინფორმაცია - ამომრჩევლებთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.08.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

422.14.pdf

მოთხოვნა

422.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2014 პასუხი - ამომრჩევლებთან დაკავშირებით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   422.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია