პროკურატურის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2013 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები; (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.07.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0714-001.pdf

მოთხოვნა

OPDCPT14-007წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2014 პროკურატურის წარმომადგენლობითი ხარჯები საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი საჩივარზე, ნაწილობრივი ინფორმაცია
31.07.2014 პროკურატურის წარმომადგენლობითი ხარჯები საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf