გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჩანაცვლებული ავტომობილები

იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა სია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, ჩანაცვლდა (თითოეულის მიმართ ახალი ღირებულებისა და ჩასანაცვლებელი ქონების შეფასებული ღირებულების მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-108.pdf

მოთხოვნა

opd0314-108ავტომობილების ჩანაცვლება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2014 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჩანაცვლებული ავტომობილები გარდაბანის საკრებულო

   opd0314-108ავტომობილების ჩანაცვლება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია