მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2013 წლის პრემიები

მოთხოვნები:
2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;
2013  წელს გამგეობის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-062.pdf

მოთხოვნა

opd0314-062პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.04.2014 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2013 წლის პრემიები მარნეულის გამგეობა

   opd0314-062პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია