მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეთანხმებები შესყიდვებზე

2013 წელს საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის თანახმად, შესყიდვის გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა (წერილობითი შეთანხმება) შემსყიდველის ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-062.pdf

მოთხოვნა

opd0314-062შესყიდვებზე მიწერილობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.04.2014 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეთანხმებები შესყიდვებზე მარნეულის გამგეობა

   opd0314-062შესყიდვებზე მიწერილობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია