დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაუდებელი შესყიდვები

2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-112.pdf

მოთხოვნა

opd0314-112გადაუდებელი შესყიდვები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.03.2014 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაუდებელი შესყიდვები დმანისის საკრებულო

   opd0314-112გადაუდებელი შესყიდვები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია