ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების პრემიები

2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-078.docx

მოთხოვნა

opd0314-078premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2014 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების პრემიები ქედის გამგეობა

   opd0314-078premia.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია