ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომები

გამგებლის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-078.pdf

მოთხოვნა

opd0314-078დიპლომი.დუმბაძე.pdf

პასუხი

opd0314-078დიპლომი.ბერიძე.pdf

პასუხი

opd0314-078დიპლომი.ფარტენაძე.pdf

პასუხი

opd0314-078დიპლომი.ლომინაძე.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.09.2014 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომები ქედის გამგეობა

   opd0314-078დიპლომი.დუმბაძე.pdf
   opd0314-078დიპლომი.ბერიძე.pdf
   opd0314-078დიპლომი.ფარტენაძე.pdf
   opd0314-078დიპლომი.ლომინაძე.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია