საჯარო ინფორმაცია - არაკომერციული იურდიული პირების დაფუძნების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

471.14.pdf

მოთხოვნა

471.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.09.2014 პასუხი - არაკომერციული იურდიული პირების დაფუძნების შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

   471.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია