საჯარო ინფორმაცია - შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

480.14.pdf

მოთხოვნა

480.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.11.2014 პასუხი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების შესახებშინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

   480.14 pas.pdf

უარი