ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-052 Biujeti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.04.2014 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი ზესტაფონის საკრებულო

   opd0314-052 Biujeti.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია