ქ. ქუთაისის საკრებულოს ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-143.pdf

მოთხოვნა

opd0314-143ბიუჯეტის შესრულება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.04.2014 ქ. ქუთაისის საკრებულოს ბიუჯეტი ქუთაისის საკრებულო

   opd0314-143ბიუჯეტის შესრულება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია