ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები

საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-115.docx

მოთხოვნა

opd0314-115ბეჟუაშვილი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.04.2014 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები ზესტაფონის საკრებულო

   opd0314-115ბეჟუაშვილი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია