ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-068.docx

მოთხოვნა

opd0314-068 2013 wlis biujeti punqti 16.xls

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.04.2014 ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტი ონის გამგეობა

   opd0314-068 2013 wlis biujeti punqti 16.xls

სრულყოფილი ინფორმაცია