ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლები

2010 - 2013 წლებში (ცალ-ცალკე) უნივერსიტეტის მიერ  სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლების ოდენობა (სწავლის საფეხურებისა და დაფინანსების კატეგორიების მიხედვით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0914-026.docx

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა