მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პრემიები

2013  წელს ადმინისტრაციის  თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-003.pdf

მოთხოვნა

OPD0414003tanamshromlebi-premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.04.2014 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პრემიები მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

   OPD0414003tanamshromlebi-premia.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია