მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯი

2013  წელს  ადმინისტრაციის  მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-003.pdf

მოთხოვნა

OPD0414003warmomadgenlobiti-xarji.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.04.2014 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯი მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

   OPD0414003warmomadgenlobiti-xarji.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია