მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-003.pdf

მოთხოვნა

OPD0414003biujeti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.04.2014 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

   OPD0414003biujeti.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია