ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და  დახარჯული  თანხების ოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0914-026.docx

მოთხოვნა

opd0914-029 სტუდენტური თვითმმართველობის ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.09.2014 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯული თანხები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   opd0914-029 სტუდენტური თვითმმართველობის ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია